STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12915731/E
Status
Verified
Title Description
Title
Title page: Ten versoeke van de seer eerweirde ende edele heeren, de heeren gedeputeerde van de staeten van Vlaenderen, hebben wy onderschreven doctoren ten pensioene deser stadt Ghendt gedaen ende genomen de observatien ende reflectien nopende de sieckten van het hoorn-vee nu eenige maenden gegraffeert hebbende binnen dese ende andere provintien
Author
Title page: van Breugel, Philip.
Title page: de Somer, P.F.
Publication
Title page: weduwe Petrus de Goesin [Goesin, de, Petrus Franciscus I [Widow]]
Document: Gendt [Ghent]
(1744-)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

A8
13, [2], [1 blank] p.
Number
Fingerprint: 000008 - # b1 A2 niet : # b2 A3 oote
Note
General: Date derived from approbation f. A8 recto
Sheet count: 1
Keywords
Paratext
Publication type
Subject
Typography
Available Copies
Print
SA-Turnhout ODA 623 Rare book
Reference only
Sammelband
Administration
Creation
Last edited