STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12915704/E
Status
Preliminary
Title Description
Title
Title page: Instrvctie ende reglement, dienende soo wel voor de collecteurs ofte pachters, als alle andere; omme van nu voorts achter-volght te worden in de op-heue van[de] impositien ende lasten, op de naer-volghende specien ten in-kommen binnen Vlaendren [...]. Her-publiceert in consistorie den achsten iulij 1616.
External: Filing title: Ordinance: [1616,07,08]
Organisation
Publication
Title page: Ian vanden Kerchoue [Kerchove, van den, Jan]
Title page: Ghendt [Ghent]
1646
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

A-C4 D2
[14] f.
Number
Fingerprint: 164604 - # b1 A2 op$ : # b2 D2 e$Pe
Note
With: Designatie van de passagen, gheconcipieert by de gheestelicke ende vier-leden 'slandts van Vlaendren, tot beter betaelinge van den rechte van den seluen lande. Herpubliceert in consistorie den achtsten iulij 1616. Ghendt, Ian vanden Kerchove (f. C3 recto - f. D2 verso)
Sheet count: 3.5
Keywords
Publication type
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
OB-Brugge B87a-b Bruges Public Library: Heritage Collections
Reference only. Incunabula by appointment only
Sammelband
Administration
Creation
Last edited