STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12914225/E
Status
Verified
Title Description
Title
Title page: Ten versoeke van de seer eerweirde ende edele heeren, de heeren gedeputeerde van de staeten van Vlaenderen, hebben wy onderschreven doctoren ten pensioene deser stadt Ghendt gedaen ende genomen de observatien ende reflectien nopende de sieckten van het hoorn-vee nu eenige maenden gegraffeert hebbende binnen dese ende andere provintien
Author
Document: de Somer, P.F.
Publication
Title page: weduwe Petrus de Goesin [Goesin, de, Petrus Franciscus I [Widow]]
Title page: Ghendt [Ghent]
(1744-)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

A8 (A8 blank)
14, [2 blank] p.
Number
Fingerprint: 000008 - # b1 A2 niet : # b2 A3 oot
Note
Date derived from approbation f. A7 verso
Sheet count: 1
Keywords
Publication type
Subject
Typography
Available Copies
Print
SA-Oudenaarde SB 11738 Rare book
Reference only
Administration
Creation
Last edited