STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12914119/E
Status
Verified
Title Description
Title
Title page: Die historie va[n] godeuaert van Boloen en[de] van veel ander kersten princen en[de] heeren. En[de] hoe dat si door den raet vande[n] paus Urbanus wonnen die stadt van Jherusalem, en[de] veel ander landen der turcken. En[de] hoe dat die voorscreuen Godeuaert van Boloen door zijn groote vromicheyt coninck van Jherusalem wert ghecroont
Author
External: Robert of Reims
Publication
Colophon: Willem Vorsterman [Vissenaken, van, Willem & Adriaen Verbruggen]
Colophon: Thantwerpen [Antwerp]
(col.1544)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

A-T4
[76] f.
Number
Fingerprint: 000002 - # b1 A2 urck : # b2 T3 $melc
Note
Bibliographic reference: Cockx-Indestege, E. Belgica typographica 1281
Bibliographic reference: USTC 408383 (mentions the real publishers as Willem van Vissenaken & Adriaan Verbruggen)
Sheet count: 38
Other databases
Keywords
Subject
Typography
Substantiation
Available Copies
Print
LOC D161 R613 Rosenwald Coll. Rare book
Reference only
Met een verwijzing in potlood naar Serrure ("Serr") op een vrij schutblad vooraan en een aantekening in pen: "acheté de Rodd. de Londres le 26 août 1834"
Administration
Creation
Last edited