STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12913901/E
Status
Verified
Title Description
Title
Title page: Zegeprael behaelt, op den hoogmoedigen Erocus [...] door den jongen Roomschmoedigen held Crispus, zone van Constantinus, keyzer van Roomen [...]. Treur-spel in vyf acten [...] zal voor de eerste reyze geopend worden op den 25. april, naermiddag ten dry uren, en zal zoo blyven continuëren tot dato, den 7. augustus 1791. Alle zondagen en heylig-dagen, uytgenomen, den eersten sinxen-dag, en heylig sacraments-dag, maer in tegendeel zal men ons stuk af maelen op den 3 mey, en 27 junius
Organisation
Title page: rym-konst-minnende iverlingen van het zelve Stekene [Stekene, chamber of rhetoric]
Publication
Title page: Ph. Spillebaut [Spillebaut, Philippe-Jacques]
Title page: Gend [Ghent]
(1791)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

[A]2
[2] f.
Number
Fingerprint: 000004 - # b1=b2 zyne ove
Note
Date derived from title
Sheet count: 0.5
Keywords
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
SA-Oudenaarde OA 1006/54/26-09 Rare book
Reference only
Administration
Creation
Last edited