STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12913519/E
Status
Verified
Title Description
Title
Title page: De kroon-zugt van Chilpericus word regtveerdig gevroken door zynen broeder Gundebaldus, koning van Bourgondien, welken overwonnen word door Clodovius, eersten christen koning van Vrankryk, welken mede zegenpraelt over den keyzer der Suaben. Blyeyndig treurspel, zal [...] ten tooneel verschynen [...] op den 24. [...] meert, [...] 20. julius 1788
Organisation
Title page: Parnassus-konst-behertende iveraers der parochie van Appels [Appels, chamber of rhetoric]
Publication
Colophon: weduwe du Caju [Caju, du, Jacobus Joannes [Widow]]
Colophon: Dendermonde
(1788)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

[A]2
[2] f.
Number
Fingerprint: 000004 - # b1=b2 en o
Note
General: Date derived from title
Sheet count: 0.5
Keywords
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
SA-Oudenaarde OA 1006/54/02-03 Rare book
Reference only
Administration
Creation
Last edited