STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12911232/E
Status
Verified
Title Description
Title
Document: De raedslieden [...] gheordonneert in Vlaendren [...] salut. Alsoo zyne excellentie by brieuen vanden 14 deser, ons veraduerteert heeft [...] grootelicks t'importeren aen den dienst vande selue zyne majesteyt, ende weluaert van zyne ondersaeten, dat de verboden ende interdictien ghedaen, van eenighe communicatie te houden met Vranckrijcke [...] worden punctuelicken onderhouden
External: Filing title: Ordinance: [1646,11,22]
Organisation
Publication
Colophon: Ian vanden Kerchoue [Kerchove, van den, Jan]
Colophon: Ghendt [Ghent]
(1646)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

[A]1
[1] f.
Number
Fingerprint: 000001 - # b1=b2 xxij. ssar
Note
Single-page print; type area 327 x 205 mm
Sheet count: 1
Keywords
Publication type
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
UGENT-CB G.003816/3 Ghent University Library - Book Tower: Stack Room
Rare books: reference only
Sammelband
Administration
Creation
Last edited