STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12910542/E
Status
Verified
Title Description
Title
Document: Gheboden ende wt-gheroepen [...] op den xv. iunij, 1622. Alsoo [...] eenighe persoonen binnen de selue stadt hun vervoorderen eenighe soorten van munten en[de] penninghen, die bijde placcaten vanden prince ghepermitteert ende op prijs gheset zijn [...] d'een den anderen ouer te laten op d'essaye ende by ghewichte in masse
External: Filing title: Ordinance: [1622,06,15]
Organisation
Document: Antwerp, City
Publication
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

[A]1
[1] f.
Number
Fingerprint: 000002 - # b1=b2 nergens zijn$de$s
Note
General: Single-page print; type area 217 x 136 mm
Sheet count: 0.5
Keywords
Publication type
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
EHC E 18497:10,31 [C2-503 b] Rare book
Reference on demand
Sammelband
Administration
Creation
Last edited