STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12892621/E
Status
Verified
Title Description
Title
Document: Gheboden ende wt-gheroepen [...] op den vj. iunij, 1612. Alsoo niet-tegen-staende de resolutie [...] dat alsdan voortaen in state ende surceantie soude worden ghehouden de inninghe ende executie [...] vanden hondertsten, vijfden ende andere penninghen ende ongelden vande voorgaende regeringhe, oft ter saecken vande reconciliatie deser stadt gheconsenteert, Ian Gijsbrechts [...] hem heeft veruoordert [...] eenighe vande selue ongelden secretelijck te lichten
External: Filing title: Ordinance: [1612,06,06]
Organisation
Document: Antwerp, City
Publication
External: Moretus, Jan I [Widow and sons]
External: Antwerp
(1612)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

[A]1
[1] f.
Number
Fingerprint: 000004 - # b1=b2 Neesen er$behoo
Note
Single-page print; type area 211 x 143 mm
Sheet count: 0.25
Keywords
Publication type
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
EHC 824686:19,042 Rare book
Consultation in the reading room after ordering
Sammelband
E 18497:8,60 Rare book
Consultation in the reading room after ordering
Sammelband
Administration
Creation
Last edited