STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12887993/E
Status
Verified
Title Description
Title
Document: Gheboden ende wt-gheroepen [...] op den vj. martij, 1610. Alsoo tot meer reysen diuersche publicatien [...] ghedaen zijn gheweest, ten eynde een yeghelijck die deser stadt schuldigh zijn eenighe chijnsen ter saecken van ouerspronghen, kelderdeuren [...] midtsgaders oock hondertste chijnspenninghen vanden casteele oft anderssints, de selue souden comen betalen tot sekeren ghesetten daghe
External: Filing title: Ordinance: [1610,03,06]
Organisation
Document: Antwerp, City
Publication
External: Moretus, Jan I
External: Antwerp
(1610)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

[A]1
[1] f.
Number
Fingerprint: 000002 - # b1=b2 Neesen $met$den
Note
General: Single-page print; type area 256 x 143 mm
Sheet count: 0.5
Keywords
Publication type
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
EHC E 18497:7,80 [C2-503 b] Rare book
Reference on demand
Sammelband
Administration
Creation
Last edited