STCV. Bibliography of the Hand Press Book| stcv.be/en
A service of the Flanders Heritage Libraries | vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Accessed:
Record
Identification
Permalink https://anet.be/record/stcvopac/c:stcv:12884358/E
Status
Verified
Title Description
Title
Document: Gheboden ende wt-gheroepen [...] op den xij. martij, 1605. Alsoo [...] diuersche publicatien [...] ghedaen zijn gheweest, ten eynde een yeghelijck die deser stadt schuldigh zijn eenighe chijnsen ter saecken van ouersprongen, kelderdeuren [...] midtsgaders oock hondertste chijnspenningen va[n]den casteele oft anderssins, de selue souden comen betalen
External: Filing title: Ordinance: [1605,03,12]
Organisation
Document: Antwerp, City
Publication
External: Moretus, Jan I
External: Antwerp
(1605)
Language
Dutch [Target language]
Analytical Information
Physical description

[A]1
[1] f.
Number
Fingerprint: 000004 - # b1=b2 Moy $afv
Note
Single-page print; type area 240 x 143 mm
Sheet count: 0.25
Keywords
Publication type
Subject
Typography
Substantiation
Pages
Available Copies
Print
EHC 824686:19,025 Rare book
Consultation in the reading room after ordering
Sammelband
E 18497:6,83 [C2-503 b] Rare book
Consultation in the reading room after ordering
Sammelband
Administration
Creation
Last edited